Soukromá škola Slunce a Centrum služeb Slunce

Soukromá škola Slunce a Centrum služeb Slunce

Poslední aktualizace: 4.6.2014 | Vytisknout

"Slunce" je unikátní skupina zařízení, která pomáhají klientům přiblížit se běžnému způsobu života. Zařízení poskytují zejména vzdělávací a sociální služby dětem a dospělým s nejrůznějšími hendikepy a jejich rodinám. Působí v okrese Kladno (Unhošť, Stochov, Kyšice, Horní Bezděkov).

Poskytované služby

 • Diagnostika psychologická
 • Logopedie
 • Poradenství pedagogické a speciálně-pedagogické
 • Poradenství právní
 • Poradenství psychologické
 • Služby pro osoby se zdravotním postižením
 • Sociální služby
  • Chráněné bydlení
  • Odlehčovací služby
  • Osobní asistence
  • Pečovatelská služba
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Sociální poradenství
  • Stacionáře denní a týdenní
 • Terapie a psychoterapie
  • Arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie
  • Canisterapie
  • Hippoterapie
  • Individuální
 • Vzdělávání dětí
  • Specifické vývojové poruchy učení a chování
  • Škola mateřská
  • Škola speciální
  • Škola střední
  • Škola základní

Oblast problému

 • Onemocnění nebo vážný úraz
 • Poruchy řeči
 • Problémy s chováním dítěte
 • Problémy s pozorností dítěte
 • Problémy s učením dítěte
 • Specifické poruchy učení a chování
 • Vzdělávání dětí se speciálními potřebami
 • Zdravotní postižení