PoraDys - vzdělávací centrum

PoraDys - vzdělávací centrum

Poslední aktualizace: 9.8.2016 | Vytisknout

Naším cílem je poskytnout komplexní služby pro děti od 5 let, jak v oblasti předškolní přípravy na nároky 1.třídy pomocí skupinových i individuálních kurzů, tak i zajišťováním širokého individuálního doučování a reedukace poruch učení pro žáky a studenty ZŠ a SŠ, připravujeme studenty k maturitním zkouškám a k příjmačkám na SŠ. Dále nabízemí podporu celé rodině v rámci konzultací k výukovým a výchovným problémům, individuální a skupinovou terapii, koučink pro děti a dospělé. Působíme v regionu Kladno.

Poskytované služby

 • Poradenství pedagogické a speciálně-pedagogické
 • Poradenství psychologické
 • Terapie a psychoterapie
  • Individuální
  • Párová
  • Rodinná
  • Skupinová
 • Vzdělávání dětí
  • Doučování, reedukace, školní a předškolní příprava
  • Specifické vývojové poruchy učení a chování
  • Škola mateřská
  • Škola střední
  • Škola základní

Oblast problému

 • Problémy s učením dítěte
 • Specifické poruchy učení a chování
 • Volný čas
 • Vzdělávání dětí se speciálními potřebami