Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Poslední aktualizace: 1.7.2015 | Vytisknout

Činnost Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva je zaměřena na praktickou pomoc osobám žijících v lokalitě Slaný a okolí ve vztahu ke zlepšení jejich uplatnění na trhu práce a ve společnosti prostřednictvím terénních programů a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, mediace a bezplatného zastoupení právníkem v indikovaných případech. Veškeré služby Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva jsou poskytovány ZDARMA. NABÍZÍME: - Poskytování poradenství při řešení životních situací (sociální poradenství), - poskytování sociálního a právního poradenství při uplatnění na trhu práce či udržení se v něm, - doprovázení na úřady, do škol, ústavů, - pomoc při vyřizování dávek státní sociální podpory a sociální péče, - pomoc při hledání bydlení, - pomoc při hledání práce či problémech v zaměstnání, - pomoc při řešení s dluhy, - zpracování písemných podání, - a další dle vzájemné domluvy. Sociální služby Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva jsou poskytované jak terénní formou, tak ambulantní na pobočce ve Slaném, Wilsonova 599 bez nutného objednání (út. 10:30 - 15:30).

Poskytované služby

 • Mediace a probace
 • Náhradní rodinná péče
 • Orgány státní správy a samosprávy
 • Poradenství právní
 • Sanace rodiny
 • Sociální služby
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Sociální poradenství
  • Terénní programy
 • Vzdělávání dětí
  • Doučování, reedukace, školní a předškolní příprava

Oblast problému

 • Dluhy a finanční problémy
 • Neshody, změny, konflikty a hádky v rodině
 • Nezaměstnanost, změny v zaměstnání
 • Onemocnění nebo vážný úraz
 • Právní bezmoc
 • Problémy s chováním dítěte
 • Problémy s pozorností dítěte
 • Problémy s učením dítěte
 • Psychická krize
 • Psychosexuální vývoj
 • Rozvod, partnerská krize
 • Sociální nouze
 • Šikana, špatné vrstevnické vztahy
 • Úmrtí blízké osoby
 • Útěk dítěte z domova
 • Vzdělávání dětí se speciálními potřebami
 • Zdravotní postižení