Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Poslední aktualizace: 27.2.2017 | Vytisknout

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje diagnostickou, reedukační a psychokorektivní péči klientům ve věku cca 3 - 19 let a jejich zákonným zástupcům. Zabýváme se především následujícími tématy: posouzení celkové úrovně psychomotorického vývoje dětí předškolního věku, posouzení školní zralosti, laterality, řešení výchovných obtíží dětí předškolního i školního věku, diagnostika výukových obtíží žáků ZŠ i SŠ včetně posouzení potřeby uzpůsobení maturitní zkoušky, poradenství, event. reedukační péče o žáky se zdravotním postižením (specifické poruchy učení, chování, vady řeči, poruchy autistického spektra apod.), poradenství k volbě povolání pro žáky 9. tříd ZŠ i studenty SŠ, pomoc při řešení studijních obtíží či osobních problémů studentů SŠ a VOŠ. Nabízíme také metodické vedení učitelům, zejm. výchovným poradcům a školním metodikům prevence, vzdělávací aktivity pro učitele, besedy a přednášky pro rodiče na vybraná témata poradenské praxe.

Poskytované služby

 • Diagnostika psychologická
 • Poradenství pedagogické a speciálně-pedagogické
 • Poradenství psychologické
 • Služby pro osoby se zdravotním postižením
  • Poruchy autistického spektra
 • Terapie a psychoterapie
  • Arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie
  • Individuální
  • Rodinná
 • Vzdělávání dětí
  • Doučování, reedukace, školní a předškolní příprava
  • Specifické vývojové poruchy učení a chování
  • Škola mateřská
  • Škola speciální
  • Škola střední
  • Škola základní

Oblast problému

 • Agresivní chování
 • Neshody, změny, konflikty a hádky v rodině
 • Poruchy řeči
 • Problémy s chováním dítěte
 • Problémy s pozorností dítěte
 • Problémy s učením dítěte
 • Psychická krize
 • Psychosexuální vývoj
 • Psychosomatické problémy
 • Specifické poruchy učení a chování
 • Šikana, špatné vrstevnické vztahy
 • Úmrtí blízké osoby
 • Útěk dítěte z domova
 • Vzdělávání dětí se speciálními potřebami
 • Záškoláctví
 • Závislost (drogy, alkohol, hazard)
 • Zdravotní postižení