Dobrovolnické centrum Kladno, z.s.

Dobrovolnické centrum Kladno, z.s.

Poslední aktualizace: 16.1.2014 | Vytisknout

Posláním Dobrovolnického centra Kladno je realizovat a šířit myšlenku dobrovolnictví v kladenském regionu a okolí. V současné době působí dobrovolníci v 7 programech, ve kterých docházejí za seniory do domovů pro seniory nebo do jejich přirozeného prostředí, za dětmi do Dětského centra Kladno, za znevýhodněnými dětmi (program Pět P nebo do zařízení: Azylový dům Kladno, Kolpingova rodina Smečno, ZŠ Kladno Norská) a lidmi s postižením. Dobrovolníci se stávají pro klienta společníkem přibližně na 2h týdně a pomáhají mu v jeho složitější životní situaci. V programu Pět P, který je zaměřený na děti od 6 do 15 let, jde o smysluplné trávení volného času, podporu, přátelství, péči a prevenci rizikového chování. Program je určen dětem a jejich rodinám, které mají určité znevýhodnění (horší sociální situace, handicap dítěte, dítě nemá kamarády, má problémy ve škole, prožívá krizovou situaci v rodině, atd.).

Poskytované služby

 • Sociální služby
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Terapie a psychoterapie
  • Canisterapie
 • Volný čas

Oblast problému

 • Neshody, změny, konflikty a hádky v rodině
 • Problémy s chováním dítěte
 • Problémy s učením dítěte
 • Rozvod, partnerská krize
 • Specifické poruchy učení a chování
 • Šikana, špatné vrstevnické vztahy
 • Útěk dítěte z domova
 • Záškoláctví